Strefa inwestora / poradnik inwestora

Często zadawane pytania:

Badania archeologiczne, etapy: Etap I: Uzyskanie pozwolenia na badania Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych do Wojewódzkiego ...
Czytaj Dalej
Nie każda. Tylko te na których istnieje ryzyko, że znajduje się stanowisko archeologiczne lub inne ślady działalności człowieka. Dopiero wtedy ...
Czytaj Dalej
Rejestr stanowisk archeologicznych znajduje się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ). Jest cały czas aktualizowany i weryfikowany w trakcie badań wykopaliskowych ...
Czytaj Dalej
Stanowisko archeologiczne jest to każdy ślad materialnej działalności ludzkiej w przeszłości. Terminem tym określa się zwarty, oddzielony od innych podobnych ...
Czytaj Dalej
Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP) to ogólnopolski program badawczo-konserwatorski, prowadzony od 1978 roku. Jego celem jest rozpoznanie metodą badań powierzchniowych i ...
Czytaj Dalej
Wojewódzki Konserwator Zabytków kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, wykonując zadania z zakresu ochrony dóbr kultury wynikających z obowiązujących przepisów ustawy ...
Czytaj Dalej
Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone są przed inwestycją która może doprowadzić do zniszczenia stanowiska archeologicznego na obszarze. Mają na celu okrycie, ...
Czytaj Dalej
Nadzór archeologiczny prowadzony jest w trakcie prac budowlanych w miejscu gdzie istnieje prawdopodobieństwo istnienia stanowiska archeologicznego lub występowania zabytków archeologicznych ...
Czytaj Dalej
Dla inwestora najważniejsze są dwie różnie pomiędzy nadzorami a wykopaliskami ratowniczymi. Cena nadzoru jest zazwyczaj mniejsza. Z powodu ponoszonych przez ...
Czytaj Dalej
Decyduje o tym WKZ. Decyzje podejmuje zawsze jednostkowo na podstawie swojej wiedzy oraz posiadanej dokumentacji. W uzasadnionych wypadkach (występowanie obiektów ...
Czytaj Dalej
Koszt przeprowadzenia badań jest za każdym razem ustalany indywidualnie. Z powodu różnych zmiennych, takich jak: powierzchnia obszaru objętego badaniami; rodzaj ...
Czytaj Dalej