Jakie są „dla mnie” najważniejsze różnice między nadzorem a badaniami ratowniczymi?

Dla inwestora najważniejsze są dwie różnie pomiędzy nadzorami a wykopaliskami ratowniczymi. Cena nadzoru jest zazwyczaj mniejsza. Z powodu ponoszonych przez archeologa wydatków potrzebnych do przeprowadzenia wykopalisk, musi on to wliczyć w koszty prowadzonych robót. Nadzór wymaga o wiele mniejszych nakładów pieniężnych dlatego też jego cena jest mniej dotkliwa dla zleceniodawcy; Podczas gdy nadzór jest prowadzony w trakcie robót budowlanych (więc nie powoduje on opóźnienia inwestycji) to wykopaliska ratownicze poprzedzają inwestycje. Dopóki nie zostaną przeprowadzone i nie zostanie oddane sprawozdanie do WKZ roboty budowlane nie mogą się odbywać.