Ile kosztują badania archeologiczne?

Koszt przeprowadzenia badań jest za każdym razem ustalany indywidualnie. Z powodu różnych zmiennych, takich jak:

  • powierzchnia obszaru objętego badaniami;
  • rodzaj stanowiska archeologicznych, na których badania będą prowadzone;
  • możliwość użycia ciężkiego sprzętu w fazie zdjęcia humusu na terenie przeznaczonym do badań;
  • warunki fizjograficzne (zalesienie, rodzaj gleb, szata roślinna itp.);
  • stratygrafia kulturowa stanowiska (tzw. “ilość faz użytkowania stanowiska”);
  • rodzaje obiektów wchodzących w skład stanowiska;
  • miąższość nawarstwień kulturowych;
  • pora roku, w której są prowadzone badania;
  • analizy specjalistyczne potrzebne do opracowania wyników;
  • koszt opracowania wyników badań dopiero po bliższym zapoznaniu się ze specyfiką stanowiska możliwe jest oszacowanie kosztów przeprowadzenia prac. W celu ustalenia ceny proszę kontaktować się telefonicznie lub mailowo.