Czym są archeologiczne badania ratownicze?

Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone są przed inwestycją która może doprowadzić do zniszczenia stanowiska archeologicznego na obszarze. Mają na celu okrycie, zadokumentowanie oraz wydobycie z ziemi pozostałości dawnych kultur ludzkich.