Czy każda działka budowlana podlega nadzorowi archeologicznemu?

Nie każda. Tylko te na których istnieje ryzyko, że znajduje się stanowisko archeologiczne lub inne ślady działalności człowieka. Dopiero wtedy Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje nakaz bądź nadzoru archeologicznego, bądź wyprzedzających badań wykopaliskowych.