Co należy zrobić, jeżeli podczas trwania inwestycji konieczne są badania archeologiczne?

Badania archeologiczne, etapy:

Etap I: Uzyskanie pozwolenia na badania

  • Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Etap II: Prace badawcze

  • Badania archeologiczne. Archeolog nadzoruje realizowane prace ziemne pod kątem odkrycia obiektów archeologicznych,
  • Po odsłonięciu przez koparkę profili ziemnych archeolog wykonuje dokumentację fotograficzną, rysunkową i opisową zarejestrowanych jednostek stratygraficznych,
  • Jeżeli podczas realizacji inwestycji nie wystąpią obiekty archeologiczne, po wykonaniu dokumentacji przez archeologa inwestor może kontynuować prace inwestycyjne. Zwykle po zakończonym nadzorze następuje odbiór nadzoru archeologicznego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • Jeśli podczas realizacji inwestycji wystąpią obiekty archeologiczne a realizacja inwestycji wymaga pogłębienia wykopu, inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace ziemne na odcinku wystąpienia obiektów archeologicznych. Wymagane jest wówczas poinformowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wystąpieniu obiektów archeologicznych. Dokonuje on oględzin i ustala powierzchnię przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych. Następnie wytycza się powierzchnię wykopu pod badania archeologiczne i dokonuje eksploracji obiektów archeologicznych. Pozyskany ruchomy materiał archeologiczny (fragmenty ceramiki, narzędzia krzemienne, fragmenty polepy, itp.) należy zabezpieczyć i zadokumentować,

Etap III: Końcowym etapem jest wykonanie odbioru badań archeologicznych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przekazanie sprawozdania z prowadzonego nadzoru archeologicznego/badań archeologicznych Inwestorowi, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Muzeum.

Kontakt

Judyta Nawrot-Bukowiec: 783 798 165

Kornel Bukowiec: 889 483 847

Biuro w Ropczycach: ul. Armii Krajowej 2/3, 39-100 Ropczyce

Biuro w Rzeszowie: ul. Miejska 93/12b, 35-513 Rzeszów

Formularz kontaktowy

Dane
Treść

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.