Programy Opieki nad Zabytkami

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), prezydent, burmistrz lub wójt obowiązkowo sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami. Program przygotowywany jest w oparciu o Gminną Ewidencję Zabytków. Po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, program jest uchwalany przez Radę Gminy i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Zrealizowane przez nas Programy Opieki nad Zabytkami:

Kontakt

Judyta Nawrot-Bukowiec: 783 798 165

Kornel Bukowiec: 889 483 847

Biuro w Ropczycach: ul. Armii Krajowej 2/3, 39-100 Ropczyce

Biuro w Rzeszowie: ul. Miejska 93/12b, 35-317 Rzeszów

Formularz kontaktowy

Dane
Treść

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.