Nadzory archeologiczne

W praktyce konserwatorskiej upowszechniło się pojęcie nadzorów archeologicznych. Nadzór archeologiczny jest  zastosowany w  odniesieniu do obszaru inwestycji, na których nie zostały dotąd zlokalizowane stanowiska archeologiczne, ale istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą się tam znajdować. Archeolog prowadzący nadzór ma wówczas obowiązek obserwacji prac ziemnych W przypadku wykrycia stanowiska archeologicznego powiadamia o odkryciu zabytków archeologicznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który wówczas podejmuje  decyzję, którą może być np. przeprowadzenie wykopalisk interwencyjnych (dla zainteresowanych- można wyszukać załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9.06.2004 roku, o tytule „Zalecenia dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, pracowników d/s ochrony zabytków archeologicznych WUOZ oraz dla kierujących badaniami archeologicznymi w zakresie metod eksploracji stanowisk i sporządzania ich podstawowej dokumentacji”- rozdział V).

Tak naprawdę jest to najszybsza i najtańsza forma badań- archeolog dokumentuje przebieg prac ziemnych, następnie sporządza sprawozdanie  z przeprowadzonego nadzoru i przekazuje je do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Jeżeli masz zaleconą taką formę badań- skontaktuj się z nami, pomożemy we wszystkich formalnościach.;

Kontakt

Judyta Nawrot-Bukowiec: 783 798 165

Kornel Bukowiec: 889 483 847

Biuro w Ropczycach: ul. Armii Krajowej 2/3, 39-100 Ropczyce

Biuro w Rzeszowie: ul. Ślusarczyka 4/10, 35-513 Rzeszów

Formularz kontaktowy

Dane
Treść

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.