Skąd wiadomo że na danej działce znajduje się stanowisko archeologiczne?

Rejestr stanowisk archeologicznych znajduje się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ). Jest cały czas aktualizowany i weryfikowany w trakcie badań wykopaliskowych oraz w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP).