Kto decyduje czy dany teren podlega nadzorowi czy trzeba przeprowadzić wykopaliska?

Decyduje o tym WKZ. Decyzje podejmuje zawsze jednostkowo na podstawie swojej wiedzy oraz posiadanej dokumentacji. W uzasadnionych wypadkach (występowanie obiektów archeologicznych, nawarstwień kulturowych, zabytków archeologicznych itp.) archeolog, w trakcie nadzoru, może wstrzymać prace budowlane i wystąpić do konserwatora z wnioskiem o wykonanie ratowniczych badań wykopaliskowych.