Co to są nadzory archeologiczne?

Nadzór archeologiczny prowadzony jest w trakcie prac budowlanych w miejscu gdzie istnieje prawdopodobieństwo istnienia stanowiska archeologicznego lub występowania zabytków archeologicznych. Polega on na obecności archeologa w trakcie prowadzenia robót ziemnych (odhumusowanie terenu, kopanie fundamentów itp.). Nadzoruje on i dokumentuje prace w trakcie których istnieje ryzyko zniszczenia zabytków, nawarstwień archeologicznych lub innych elementów świadczącej o działalności człowieka.