Badania archeologiczne, etapy: Etap I: Uzyskanie pozwolenia na badania Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych